Camas

Camas de forja

Low footend iron beds

De  €810
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €810
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €810
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €680
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €450
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €450
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €450
90cm 135cm 150cm
De  €450
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €450
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €450
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €450
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

No footend beds

De  €450
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €450
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €450
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Iron bedsteads

De  €1310
135cm 150cm 180cm
De  €1040
135cm 150cm 180cm
De  €930
135cm 150cm 180cm
De  €870
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €810
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €810
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €810
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €810
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €810
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €810
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €800
135cm 150cm
De  €740
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
120cm 135cm 150cm
De  €730
120cm 135cm 150cm
De  €730
120cm 135cm 150cm
De  €680
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €680
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €680
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €600
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €600
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €600
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €540
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €540
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €540
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Four poster iron beds

De  €810
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Four poster iron upholstered beds

De  €1250
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1250
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1250
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1130
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €950
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €930
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Iron upholstered beds

De  €1010
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €740
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €650
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €600
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Modern iron beds

De  €810
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €450
90cm 135cm 150cm
De  €440
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €370
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Camas tapizadas

Upholstered beds

De  €1010
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1010
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €950
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €950
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €950
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €950
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €950
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €950
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €950
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €950
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €950
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €950
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €950
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €950
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Camas de madera

Low footend painted wood beds

De  €890
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €830
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €830
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Painted wood beds

De  €1070
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €890
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €890
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €830
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Painted four poster wooden beds

De  €1480
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1480
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1480
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1480
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1420
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €1360
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1360
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1360
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1360
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1360
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1360
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1360
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1360
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1360
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1360
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1360
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1360
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1360
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1360
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1360
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Upholstered painted wooden beds

De  €980
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €980
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €920
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €920
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €920
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €920
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €920
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €920
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €920
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €920
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €920
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €920
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €920
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €920
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Upholstered four poster painted wood beds

De  €1630
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1630
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1630
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1630
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €1510
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €920
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Camas de latón

Brass bedsteads

De  €2780
135cm 150cm 180cm
De  €2310
135cm 150cm 180cm
De  €2190
135cm 150cm 180cm
De  €2070
135cm 150cm 180cm
De  €1720
135cm 150cm 180cm
De  €1720
90cm 135cm 150cm 180cm

Low footend brass beds

De  €2070
135cm 150cm 180cm