Camas

Camas de forja

Low footend iron beds

De  €800
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €800
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €800
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €730
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €730
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €670
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €450
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €450
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €450
90cm 135cm 150cm
De  €450
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €450
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €450
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €450
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Iron bedsteads

De  €1290
135cm 150cm 180cm
De  €1040
135cm 150cm 180cm
De  €920
135cm 150cm 180cm
De  €860
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €800
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €800
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €800
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €800
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €800
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €800
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €790
135cm 150cm
De  €730
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €730
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €730
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €730
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €730
120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €730
120cm 135cm 150cm
De  €720
120cm 135cm 150cm
De  €720
120cm 135cm 150cm
De  €670
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €670
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €670
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €590
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €590
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €590
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €530
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €530
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €530
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Four poster iron beds

De  €800
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Iron upholstered beds

De  €1120
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €920
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €730
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €730
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €590
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Minimalist iron beds

De  €450
90cm 135cm 150cm
De  €440
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €370
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Camas tapizadas

Upholstered beds

De  €1000
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €1000
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €940
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €940
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €940
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €940
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €940
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €940
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €940
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €940
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €940
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €940
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €940
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €940
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €940
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €940
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm

Iron upholstered beds

De  €1120
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €920
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €730
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €730
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm
De  €590
90cm 120cm 135cm 140cm 150cm 160cm 180cm

Camas de madera

Low footend painted wood beds

De  €770
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €710
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm

Painted wood beds

De  €940
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €880
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €770
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm

Painted four poster wooden beds

De  €1230
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm
De  €1230
90cm 120cm 135cm 150cm 180cm

Camas de latón

Low footend brass beds

De  €2050
135cm 150cm 180cm

Brass bedsteads

De  €2760
135cm 150cm 180cm
De  €2290
135cm 150cm 180cm
De  €2170
135cm 150cm 180cm
De  €2050
135cm 150cm 180cm
De  €1700
135cm 150cm 180cm
De  €1700
90cm 135cm 150cm 180cm